Serveis

Intervenim en tota mena de serveis d’obra publica i privada

Moviments de terra i excavacions

 • Desbrossada de terrenys
 • Restauració i millora de finques
 • Excavacions especials en terrenys rocosos
 • Excavacions profundes: l’alternativa més rendible i segura per a treballs en terrenys urbans.
 • Descontaminació de terrenys
 • Talussos
 • Adequació de zones verdes
 • Jardineria decorativa

Preparació de terrenys per a cimentació

Fonamentals en cimentacions, explanació de terrenys i obra civil

 • Excavació per a caixes de paviments o per a rebaixos
 • Escomeses de clavegueram

Construcció de parets i murs de contenció

 • Construcció de murs de contenció
 • Murs de rocalla: un mètode eficaç i estètic en la contenció de terres. Un material natural que s’integra al paisatge

Anivellacions i compactació de terrenys

 • Anivellació de terrenys per a la cimentació posterior amb el mínim ús de materials
 • Usos esportius: camps de futbol, tennis, pistes de pàdel
 • Construcció i reparació de camins
 • Pistes d’aterratge: aeròdrom

Enderrocs

 • Enderroc de naus industrials i vivendes
 • Enderrocs de paviments tan asfàltics com de formigó

Subministrament d’àrids rentats

 • Sorra
 • Grava/graveta
 • Conglomerats
 • Gravits
 • Pedra
 • Tot-ú
 • Còdols
 • Mescla per formigó

Transport d’àrids i maquinària

Gestió de runes i reciclatge

Lloguer de maquinària amb conductor

Moviments de terra i excavacions

Anivellacions i compactacions de terrenys

Construcció de parets i murs de contenció

Enderrocs

Gestió de runes i reciclatge

Subministrament d’àrids

Jardineria

Transport d’àrids i maquinària

Lloguer de màquina amb conducto